Ernst Rosén

1973 byggde Ernst Rosén huset på Jungmansgatan. 47 år senare renoverades och utvidgades det med ytterligare 38 lägenheter. Fokus låg på hållbarhet, digitalisering och kvalitet, vilket gjorde renoveringen till en helhetsförbättring för framtiden. Här gjorde jag interiörfotografering i en av de nybyggda lägenheterna längst upp i huset.

Art Director/Styling: Helena Gyllensvärd
Beställare: Ernst Rosén

Liknande uppdrag