Om mig - Verksamhetsbeskrivning

Fotograf Jonas Berg

Jag har arbetat med bilder under hela min yrkeskarriär och under de senaste 15 åren specialiserat mig på att fotografera arkitektur och inredning. Detta har gett mig stor kunskap och kompetens om hur man bäst visualiserar en byggnad, ett rum eller en plats. 

Min erfarenhet och visuella kompass gör att jag snabbt kan få en överblick och bilda mig en uppfattning om både uppdragsgivarens visioner och uppdragets förutsättningar. Detta gör även att jag om förutsättningarna förändras snabbt kan tänka om och komma med kreativa lösningar för att uppdraget skall kunna slutföras på bästa sätt.

Jag har stor erfarenhet av att genomföra både stora och små uppdrag med vitt skilda krav på både utförande och slutresultat. Att vara lyhörd och kommunikativ är en viktig ingrediens för att kunna leverera ett bra jobb där uppdragsgivaren är nöjd. Bland mina uppdragsgivare hittar man till exempel arkitektbyråer, stads- och fastighetsutvecklingsbolag, bostadsutvecklingsföretag och byggföretag. Man kan också hitta uppdragsgivare inom inredningsbranschen och ett antal kommunala bolag. 

Jag har en hög teknisk kompetens och väljer den utrustning som lämpar sig bäst för uppdragets förutsättningar. Jag väljer oftast att fotografera i naturligt ljus för att objektet skall framstå i sin naturliga kontext. Jag har ett väl utvecklat system för kommunikation både under fotografering och i urvals- och leveransprocessen. En stor del av skapandet sker i det digitala mörkrummet och jag har lång erfarenhet gällande digital bildbehandling. Jag arbetar i ett helt färgkalibrerat arbetsflöde och har väl utvecklade strategier för lagring, leverans, metadata, arkivering och backup.

Jag har valt att driva min verksamhet som aktiebolag sedan 2007 därför att det ger både mig och mina uppdragsgivare en trygghet. Mitt företag har sedan starten haft en jämn omsättning och en positiv utveckling.

Jag har ett väl utvecklat system för tidsredovisning och fakturering och flera av mina kunder fakturerar jag idag med  e-faktura.

Jag har under 2022 utbildat mig till fjärrpilot/operatör i Klasserna A1/A3 + A2 och har därmed alla tillstånd att framföra och fotografera med drönare även på kommersiella uppdrag. Jag har kunskap i de föreskrifter om permanenta och tillfälliga regler gällande flygning samt förfarande vid ansökan om spridningstillsånd.