Skanska – Krook & Tjäder – Halmstad – Arkitektur

Arkitekturfotografering av det nybyggda bostadsprojektet Ranalyckan, ett kvarter i stadsdelen Ranagård i Halmstad.
Kvarteret är Svanenmärkt och har en stark hållbarhetsprofil. Alla hus är netto-nollenergihus, vilket innebär att de producerar lika mycket förnybar energi som de förbrukar, främst genom solceller på taken. Bra materialval och ett välisolerat klimatskal är också viktiga komponenter.

Arkitekt: Krook & Tjäder
Beställare: Skanska Bostad
Tegelleverantör: Tegelmäster