Tietgenkollegiet – Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Tietgenkollegiet är ett danskt studentbostadshus beläget i Ørestad i Köpenhamn.

Tietgenkollegiet byggdes 2004-05 och är ritad av Lundgaard & Tranberg Arkitekter och är ett cirkelrunt sjuvåningshus runt en rund atriumgård. Kollegiet har fått sitt namn efter den danske affärsmannen Carl Frederik Tietgen.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter fick 2007 Royal Institute of British Architects pris RIBA European Award.

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Byggherre: Nordea-fonden

Liknande uppdrag